สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว (Antananarivo)

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

-

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

-

Consul
(Consul)

-